Δευτέρα  22  Απριλίου    Ανατολή Ηλίου - Sunrise 06:39  Δύση Ηλίου - Sunset 20:07 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες, 28 λεπτά   |       English version  IN ENGLISH A
meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Οι Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης (Heating Degree Days – HDD / Cooling Degree Days – CDD) είναι ενδεικτικές των ενεργειακών αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων θερμοκρασιακών συνθηκών μέσα σε αυτά.

Ο ορισμός και o τρόπος υπολογισμού τους βασίζεται στην υπόθεση ότι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη (μικρότερη) από μια συγκεκριμένη τιμή δεν απαιτείται θέρμανση (ψύξη) των κτιρίων. Η θερμοκρασία αυτή ονομάζεται θερμοκρασία βάσης (Tbase). Μια Βαθμοημέρα υποδηλώνει ότι η μέση ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία είναι κατά ένα βαθμό υψηλότερη ή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία βάσης.

Στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία καταγράφονται αρκετές παραλλαγές μεθοδολογιών υπολογισμού των Βαθμοημερών Θέρμανσης και Ψύξης. Στην παρούσα εφαρμογή ακολουθείται η μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί από το Met Office (https://www.metoffice.gov.uk/) και την European Environmental Agency (https://www.eea.europa.eu/) και έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος μελετών. Για τον υπολογισμό τους απαιτείται η μέγιστη και ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία (Tmax και Tmin αντίστοιχα) καθώς και η μέση ημερησία θερμοκρασία (Taver) οριζόμενη ως Taver=(Tmin+Tmax )/2. Η θερμοκρασία βάσης (Tbase) ορίστηκε στους 18 oC. O αριθμός Βαθμοημερών Θέρμανσης και Ψύξης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ 1 μήνα) ημερών ισούται με το άθροισμα των ημερησίων τιμών του διαστήματος αυτού. Τέλος, χρησιμοποιούνται δεδομένα θερμοκρασίας 12 ετών (2010-2021) 50 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Συνολικά λοιπόν, το άθροισμα του αριθμού των Βαθμοημερών Θέρμανσης ή Ψύξης (HDD/CDD) κατά τη διάρκεια ενός μήνα, για κάθε ένα από τους σταθμούς που παρουσιάζονται εδώ, σχετίζεται άμεσα με το μηνιαίο ποσό ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση ή την ψύξη ενός κτιρίου στην περιοχή του εν λόγω σταθμού.

Η δημιουργία της σελίδας υποστηρίχθηκε από την εταιρία Raycap.

 

 
Τελευταία ενημέρωση προγνώσεων: Κυριακή, 21/04 20:24